امروز واسه اولین بار پامو گذاشتم تو دهنم... ولی نذاشتم مامانی ازم عکس بگیره.. چون همه رو میاد میزاره اینجا!!!

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
سمانه

وی چه پسر نازی. چه بلشه خوشگلی داری .میدی منم روش بخوابم؟

مریم

قربووووووووووون آرتین گل برم