خیلی مزه میده بغل مامانی بخوابم

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
سارا

وای چه خوشگل خوابیده موشششششششی[قلب]

گودمام

نسییییییییییییییم می کشمت اومدی لندن نیومدی اینجا می کشمتتتتتتتتتت[شیطان] خدا برات نگه داره ارتین نازنین رو /خیلی ماهه/اسفند یادت نره [ماچ] البته برای ارتین جون نه برای تو

گودمام

نسییییییییییییییم می کشمت اومدی لندن نیومدی اینجا می کشمتتتتتتتتتت[شیطان] خدا برات نگه داره ارتین نازنین رو /خیلی ماهه/اسفند یادت نره [ماچ] البته برای ارتین جون نه برای تو